Měsíční poplatky za byt | Apartmány Christopherhof Grafenwiesen

Měsíční poplatky za byt

 

Měsíční poplatky za správu, údržbu, fond oprav:

Výše poplatků za apartmán je stanovena správcem, aktuální sazba je cca 4,0 EUR/m2 apartmánu a měsíc. V poplatcích jsou zahrnuté veškeré služby (správa, údržba, fond  oprav, teplá a studená voda, topení, pojištění, odvoz odpadů, elektřina) a fond oprav (aktuální výše fondu oprav je 15.000,- EUR)

Majitel apartmánu je ještě povinnen hradit daň z nemovitosti, která činí ročně cca 50EUR/25m2 apartmán, dle výměru obecního úřadu. Je splatná ve čtvrtletních splátkách nebo 1x ročně.

Majitelé bytů mají povinnost se 1x ročně zúčastnit setkání majitelů se správcem.