Možnosti využití | Apartmány Christopherhof Grafenwiesen

Možnosti využití

 

Obchodní podmínky:

Apartmán kupujete do osobního vlastnictví, funguje to podobně jako u nás, tzn. apartmán máte ve svém výlučném vlastnictví, jednotku + podíl na společných částech pozemku a budovy máte zapsanou ve svém vlastnictví v katastru nemovitostí. Ze zákona v domě vzniká „Společenství vlastníků jednotek“.

Provoz v domě v rámci společenství vlastníků se řídí zákonem WEG „Wohnungseigentumgesetz“, který je ke stažení na internetu:

https://www.gesetze-im-internet.de/woeigg/WEG.pdf)

Budovu spravuje společnost, která se stará o veškerý chod domu, opravy atd.

Kupovat můžete jako fyzická nebo i právnická osoba.

Apartmány využíváte pro svojí potřebu, můžete je sami dále pronajímat, není zde žádná povinnost přistoupit k pachtovní smlouvě.

V Hotelu Almberg je povinnost dát apartmán do následného pronájmu, na základě pachtovní smlouvy, provozovateli hotelu.